Back to top

Share
your ideas
about the
new energy
business

ENVIEM
INNOVATION IS KEY!

Innovatie en verbreding in markten zijn twee belangrijke strategische pijlers voor ENVIEM. In het kader van duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen wordt ook sterk ingezet op eigen productie van “nieuwe energie” (o.a. wind en zon). In de komende jaren zullen wij op meer dan 30 locaties in Nederland op de daken van ons vastgoed zonnepanelen plaatsen. Het ontwikkelen van nieuwe opslagvormen en distributiemethoden behoren ook tot het “ENVIEM GreenPower Program”.

Our new energy business

  • Developing new energy storage solutions
  • Creating new energy retail solutions
  • Finding new distribution networks

NEW EFFICIENT SYSTEMS

Één systeem voor het beheer van alle bedrijfsprocessen,
wet- én regelgeving

ENVIEM investeert met OK Comply B.V. in high-end oplossingen op het gebied van efficiëntie en veiligheid in bedrijfsprocessen. Iedereen die te maken heeft met maatregelen, periodieke keuringen, inspecties en procedures heeft een directe verbinding met collega's, bedrijven en instanties. Allemaal hanteren zij verschillende methodes om deze keuringen en procedures uit te voeren en te checken. OKcomply stelt alle deelnemers in staat om op een veilige en eenduidige manier samen te werken en data te delen. Zo maken wij wet- en regelgeving en procedures efficiënt, hanteerbaar en dragen wij bij aan een overzichtelijkere, schonere en veiligere wereld.

"How it works"

ENSERV Environmental Services

ENSERV zal binnen ENVIEM op een innovatieve wijze gaan bijdragen aan een circulaire economie. Door middel van "high end" technieken zal ENSERV afgewerkte olie uit o.a. de scheepvaart, industrie en heavy transport verwerken tot herbruikbare producten.

Door het verzenden van dit contactformulier gaat u akkoord met de Privacy Policy en staat u toe dat deze gegevens per e-mail verstuurd worden naar ENVIEM BV.

SHARE YOUR IDEAS!

Heeft u nieuwe en innovatieve ideeën? BE THE ENERGY en deel ze met ons! ENVIEM is steeds op zoek naar ondernemers met creatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen. Want ENVIEM investeert graag in uw toekomst!